Bitmap Grafikleri
Bitmap ve vektör olarak iki dijital grafik tipi vardır. Her iki grafik tipinin de bir takımavantaj ve dezavantajları vardır. Grafikler üzerinde etkili işlem yapabilmek için bu tiplerarasındaki farkı anlamak önemlidir. Grafikler dosyalarının boyutları sahip oldukları renklereve piksel sayılarına göre hesaplanır.Grafik dosya boyutunun hesaplanması:16 renk = pixel sayısı x 0.5256 renk = pixel sayısı x 116.7 milyon renk = pixel sayısı x 3Örnek:Dosya Boyutu = 640 x 480 x 3 = 921,600 BYTE veya yaklaşık 900 KBVektör Grafikleri
Vektör grafikleri tamamen matematiksel yöntemlerle tanımlanmış grafiklerdir. Vektörgrafikleri bilgisayar programları tarafından birer nesne(object) olarak algılanır. Nesnelerbelli özellikleri ve fonksiyonları olan sanal(virtual) cisimler olarak düşünülebilir. Uygulamaprogramlarının bu tipteki grafikler üzerindeki düzenleme yetenekleri oldukça fazladır.Nesneler, geometrik olarak çizgi(line) veya eğrilerle(curve) birbirine bağlanmış olan birızgara(grid) üzerine yerleştirilmiş noktalardan(points) oluşmaktadır.Sıkıştırma Biçimleri – BMP
Grafik dosya formatları, grafik boyutlarını düşürmek amacıyla geliştirilen matematikselalgoritmalardır. Her grafik tipi farklı algoritmalara sahiptir. Çeşitli amaçlara yönelik olarakkullanılan birçok grafik dosya formatı vardır. Bununla birlikte, dünya çapında yoğun olarakkullanılan 10 kadar grafik dosya formatı vardır.BMP(Bitmap)
PC platformunda kullanılan standart bir dosya formatıdır. BMP, Microsoft tarafındangeliştirilen platform-bağımlı bir dosya formatıdır. BMP basit bir dosya sistemi olduğundanyapısı gayet açıktır. Bu dosya formatının yapısını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:• Bitmap-Dosya Başlığı (Bitmap-File Header): Dosyanın büyüklüğü ve tipi hakkındakibilgiler içerir.• Bitmap-Bilgi Başlığı (Bitmap-Information Header): Dosyanın ebatları ve sıkıştırmabiçimi ile ilgili bilgileri içerir. Grafiğin genişlik ve yükseklik değerleri bu bölümdesaklanır.• Renk Tablosu (Color Table): Dosyada kullanılan renklerle ilgili bilgileri saklar.GIF (Graphics Interchange Format)
GIF, daha çok web üzerinde kullanılan ve e-posta veya haber grupları arasında iletilenresimler için uygun bir dosya formatıdır.Bir GIF resmi, 0 – 255 arasında istenilen sayıda renk içerebilir. GIF renk tablosundaki herrenk, her değer 0 ile 255 arasında, RGB değerleri ile tanımlanmıştır. GIF dosyasında, CMYKrenkleri bulunmaz.PNG(Portable Network Graphics)
Bu dosya formatı GIF’ in daha gelişmiş bir versiyonu olarak kabul edilebilir. Henüz yaygınolarak desteklenmemekle beraber, ileride GIF formatının yerini tamamen alma olasılığı çokgüçlüdür. Çünkü, PNG nin renk desteği daha iyidir ve sıkıştırma algoritması daha güçlüdür.PNG, Windows, UNIX ve Macintosh platformlarının hepsinde kullanılabilmektedir. Dosyauzantısı .PNG ‘dir.TIFF(Tag Interchange File Format)
Adobe Corporation tarafından geliştirilen bir dosya formatıdır. Bu dosya formatı birçokuygulama programı tarafından, ve bütün platformlar tarafından desteklenmektedir. Dosyauzantısı .TIF ‘tir.