Stratejik Planlama üst yönetimin önemli bir fonksiyonudur. Bu fonksiyon yerine getirilirken de bütün paydaşların(hissedarlar, satıcılar, çalışanlar, müşteriler, dağıtım kanalları vb.) katılımıyla ve bunlardikkate alınarak yapılması gereken bir süreçtir. Stratejik planlama sonucunda organizasyondaha üstün bir rekabet avantajı elde etme yeteneğine sahip olur.Planlama, örgüt için ortaya konulan amaçları gerçekleştirmek için örgüt bireylerininçabalarının, gayretlerinin aynı yönde yoğunlaşmasına yardımcı olur. Planlama bir süreçtirbu açıdan amaçları gerçekleştirmede gösterilen çabalarda devamlılığı da sağlar. Planlamaherhangi bir konu ile ilgili olarak; Ne, Ne zaman, Nasıl, Nerede, Kim tarafından, Neden,Hangi maliyetle ve Hangi sürede sorularına cevap arayarak iş stratejilerinin oluşturulmasına
olanak sağlar. Planlamanın sözü edilen bu faydalarının yanı sıra amacı gerçekleştirmek içinbaşlanılan her faaliyetin sonuca ulaşmasına katkı sağlar.