3ayak’ı ele geçiren seks’in fotoğrafçıları serisinin tasarım ve sanat dalı olan ressamlar köşesinin en saygıdeğer konuğu Terry Rodgers ve onun çalışmaları.